Project Manager

ABB is a global organization in the field of energy and automation technology. ABB is known as the biggest supplier of industrial motors and drives, generators, wind industry and power grids worldwide. ABB’s technologies propel the world’s
Code 1426
Datum vacature juli 10, 2019

Bedrijfsprofiel

ABB is a global organization in the field of energy and automation technology. ABB is known as the biggest supplier of industrial motors and drives, generators, wind industry and power grids worldwide. ABB’s technologies propel the world’s largest cruise ship.
ABB Marine & Ports offers a complete package of electro-technical and automation solutions to the maritime world. Our systems are based on ABB’s leading technology in the field of power, drives and automation and have proved for decades that they meet the high demands of marine and offshore applications.

Your tasks:
As a project manager, you are responsible for the projects in the field of energy supply on-board of ships and in the harbor. You will have to ensure proper execution of the project and to accomplish this you will work together with a team of engineers, subcontractors and the client. After a thorough educational program and training period, you will have the following responsibilities:

 • You are responsible for organizing all the operational activities related to the realization of the project.
 • You provide support to the Sales department in the offering phase by preparing cost price calculations and by adjudicating the technical risks.
 • To preserve the safety during the execution of the projects.
 • The selection and execution of contract negotiations with external suppliers and subcontractors and the corresponding coordination and follow-up.
 • The project documentation: compiling all the documentation and technical specifications of the parties involved and the correct execution hereof.
 • To maintain the technical-commercial relationships ensuring customer satisfaction and maintaining and developing long-term relationships.
 • To manage and motivate the project team, composed of project engineers and subcontractors.
 • The planning and follow-up of the activities to assure the desired deadline.
 • The follow-up of the budgets.

Your profile:

 • Higher technical education in Electrical engineering, preferably in the field of Power.
 • You have experience as a technical project manager or project engineer in energy technology. You are familiar with installations in medium voltage. Affinity towards the maritime world is an advantage.
 • You are fluent in Dutch and English, both spoken and written. Knowledge of the French language is an advantage.
 • You are a real organizational talent and you are analytical.
 • You have good communication skills and the necessary commercial insight.
 • You have no objection to occasional business trips abroad.

What we offer:
ABB offers a diverse position in an international organization, which highly values the development of its workers, quality and safety.
Of course we offer you a competitive and attractive package of employment terms.

~
~
~
~
~
~

ABB is een wereldomvattend concern op het gebied van energie- en automatiseringstechnologie. ABB staat bekend als de grootste leverancier van industriële motoren en aandrijvingen, generatoren, windindustrie en elektriciteitsnetten wereldwijd. ABB’s technologieën stuwen ’s werelds grootste cruiseschip voort.
ABB Marine & Ports biedt een compleet pakket elektrotechnische en automatisering oplossingen voor de maritieme wereld. Onze systemen zijn gebaseerd op de toonaangevende technologie van ABB op het gebied van power, aandrijvingen en automatisering en bewijzen al decennia lang dat ze aan de hoge eisen van marine- en offshore-toepassingen voldoen.

Jouw taken:
Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor de projecten binnen het gebied van energievoorziening aan boord van schepen en in havens. Je zorgt voor een goede uitvoering van het project en werkt hiervoor samen met het engineeringsteam, onderaannemers en de klant. Na een grondige opleiding en inwerkperiode, krijg je de volgende verantwoordelijkheden:

 • Je draagt zorg voor de organisatie van alle operationele activiteiten met betrekking tot de realisatie van het project.
 • Je verleent ondersteuning aan de Sales afdeling in de aanbiedingsfase in de vorm van het opstellen van kostprijsberekeningen en het beoordelen van technische risico’s.
 • Het bewaken van de veiligheid tijdens de uitvoering van de projecten.
 • De selectie van en contractonderhandelingen met externe leveranciers en onderaannemers en de bijbehorende coördinatie en opvolging.
 • De projectdocumentatie: het samenstellen van alle documentatie en technische specificaties aan de betrokken partijen en de correcte naleving hiervan opvolgen.
 • Het onderhouden van de technisch-commerciële relaties met de klanten met het oog op klantentevredenheid en het onderhouden en uitbouwen van langetermijnrelaties.
 • Het aansturen en motiveren van een project team, samengesteld uit project engineers en onderaannemers.
 • De planning en follow-up van de werkzaamheden ten einde de gewenste deadline te verzekeren.
 • De opvolging van de budgetten.

Jouw profiel:

 • Je bent in het bezit van een hogere technische opleiding Elektrotechniek, bijvoorkeur in de Power richting.
 • Je hebt ervaring als technisch project manager of project engineer in de energiechniek. Je bent bekend met installaties in de middenspanning. Affiniteit binnen de maritieme wereld is een pré.
 • Je beheerst vlot Nederlands en Engels zowel gesproken als geschreven. Kennis van de Franse taal is een pré.
 • Je bent een echt organisatietalent en je bent analytisch ingesteld.
 • Je beschikt over goede communicatieve eigenschappen en het nodige commercieel inzicht.
 • Je hebt geen bezwaar tegen incidenteel reizen naar het buitenland.

Ons aanbod:
ABB biedt een gevarieerde functie in een internationaal concern, dat de ontplooïïng van zijn medewerkers, kwaliteit en veiligheid zeer hoog in het vaandel draagt.
Uiteraard bieden we je een concurrerend en aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden.

Eigenschappen van deze vacature

Functienaam

 • Sales Binnen
 • Technisch Binnendienst
  • Projectmanager

Opleidingsniveau

 • HTS
 • TU
 • HBO
 • WO

Opleidingsrichting

 • Electronica
 • ICT
 • Energietechniek

Regio

 • Zuid
 • West

Ervaringsniveau

 • Medior

Functiegroep

 • Electronica
 • Electro
 • ICT
 • Elektrotechniek